Sommerferien Yoga


Yoga mit Tina (Sommerprogramm)Mo., 13.07.20
18:00 - 19:30 Uhr
Vinyasa Yoga mit Karolina (Sommerprogramm)Mo., 13.07.20
20:00 - 21:30 Uhr
Yoga mit Tina (Sommerprogramm)Mi., 15.07.20
18:00 - 19:30 Uhr
Yin Yoga mit Karolina (Sommerprogramm)Do., 16.07.20
17:00 - 18:30 Uhr
Yoga mit Beate (Sommerprogramm)Fr., 17.07.20
18:00 - 19:30 Uhr
Vinyasa Yoga mit Karolina (Sommerprogramm)Mo., 20.07.20
20:00 - 21:30 Uhr
Yin Yoga mit Karolina (Sommerprogramm)Do., 23.07.20
17:00 - 18:30 Uhr
Yoga mit Silke (Sommerprogramm)Fr., 24.07.20
18:00 - 19:30 Uhr
Yoga mit Tina (Sommerprogramm)Mo., 27.07.20
18:00 - 19:30 Uhr
Vinyasa Yoga mit Reemt (Sommerprogramm)Mo., 27.07.20
20:00 - 21:30 Uhr
Yoga mit Tina (Sommerprogramm)Mi., 29.07.20
18:00 - 19:30 Uhr
Yoga mit Beate (Sommerprogramm)Fr., 31.07.20
18:00 - 19:30 Uhr
Yoga mit Tina (Sommerprogramm)Mo., 03.08.20
18:00 - 19:30 Uhr
Vinyasa Yoga mit Reemt (Sommerprogramm)Mo., 03.08.20
20:00 - 21:30 Uhr
Yoga mit Tina (Sommerprogramm)Mi., 05.08.20
18:00 - 19:30 Uhr
Yoga mit Silke (Sommerprogramm)Fr., 07.08.20
18:00 - 19:30 Uhr
Vinyasa Yoga mit Tatjana (Sommerprogramm)Mo., 10.08.20
20:00 - 22:30 Uhr
Yoga mit Beate (Sommerprogramm)Fr., 14.08.20
18:00 - 19:30 Uhr